BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
849   ToholampiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 1299 1232 2531 1022 956 1978
002 Sykäräinen 220 199 419 190 162 352

Totalt Toholampi

1519

1431

2950

1212

1118

2330