BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
108   TavastkyroDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 2862 2916 5778 2270 2314 4584
002 Kyröskoski 2316 2248 4564 1897 1870 3767

Totalt Tavastkyro

5178

5164

10342

4167

4184

8351