BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
109   TavastehusDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta 3005 3945 6950 2807 3737 6544
002 Kauriala-Ahvenisto 2608 2829 5437 2231 2464 4695
003 Myllymäki 3685 3631 7316 3129 3092 6221
004 Ojoinen 1868 2019 3887 1561 1708 3269
005 Hätilä 3240 3525 6765 2742 3076 5818
006 Ruununmylly 2680 2736 5416 2076 2163 4239
007 Katuma-Käikälä 2270 2281 4551 1786 1825 3611
008 Jukola-Miemala 2571 2815 5386 2033 2326 4359
009 Nummi-Vuorentaka 3391 3541 6932 2557 2740 5297
010 Lammi 2389 2349 4738 1988 2015 4003
011 Hauho 1355 1358 2713 1174 1165 2339
012 Kalvola 1655 1700 3355 1341 1360 2701
013 Renko 1138 1153 2291 964 941 1905
014 Eteläinen-Tuulos 1225 1157 2382 998 957 1955

Totalt Tavastehus

33080

35039

68119

27387

29569

56956