BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
831   TaipalsaariDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 994 889 1883 835 745 1580
002 Merenlahti 76 79 155 69 67 136
003 Vehkataipale 306 300 606 254 235 489
004 Kirjamoi 959 981 1940 786 795 1581

Totalt Taipalsaari

2335

2249

4584

1944

1842

3786