BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
778   SuonenjokiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Suonenjoen kaupunki 3456 3438 6894 2940 2933 5873

Totalt Suonenjoki

3456

3438

6894

2940

2933

5873