BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
152   StorkyroDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskikunta 1067 1155 2222 853 977 1830
002 Alapää 542 471 1013 426 370 796
003 Ylipää 558 469 1027 445 380 825
004 Lehmäjoki 116 97 213 98 84 182

Totalt Storkyro

2283

2192

4475

1822

1811

3633