BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
762   SonkajärviDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Sonkajärvi 1601 1460 3061 1387 1246 2633
002 Sukeva 373 339 712 322 301 623

Totalt Sonkajärvi

1974

1799

3773

1709

1547

3256