BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
758   SodankyläDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
005 Kirkonkylä 3105 2962 6067 2632 2508 5140
008 Raudanjoki 180 141 321 148 112 260
010 Sattanen 311 241 552 271 206 477
011 Syväjärvi 330 236 566 304 202 506
013 Vaalajärvi 224 163 387 200 138 338
014 Vuotso 163 139 302 129 122 251

Totalt Sodankylä

4313

3882

8195

3684

3288

6972