BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
755   SjundeåDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Västra och Norra 1239 1155 2394 1007 939 1946
002 Kommuncentrum 1350 1360 2710 1033 1075 2108
003 Södra 576 525 1101 482 435 917

Totalt Sjundeå

3165

3040

6205

2522

2449

4971