BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
751   SimoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Asema 822 812 1634 713 691 1404
002 Maksniemi 656 612 1268 540 491 1031

Totalt Simo

1478

1424

2902

1253

1182

2435