BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
749   SiilinjärviDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pohjoinen alue 787 683 1470 605 526 1131
002 Itäinen alue 321 291 612 252 217 469
003 Läntinen alue 1770 1747 3517 1328 1297 2625
004 Kasurila 647 605 1252 469 449 918
005 Vuorela 1357 1482 2839 1082 1227 2309
006 Toivala 1631 1614 3245 1186 1187 2373
007 Kirkonkylä, keskusta 1810 2101 3911 1436 1722 3158
008 Kirkonkylä, Leppäkaarre 849 840 1689 671 696 1367
009 Kirkonkylä, koillinen 1352 1422 2774 1114 1157 2271

Totalt Siilinjärvi

10524

10785

21309

8143

8478

16621