BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
791   SiikalatvaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Rantsila 906 750 1656 724 612 1336
002 Kestilä 565 524 1089 493 455 948
003 Pulkkila 693 664 1357 569 539 1108
004 Piippola 549 480 1029 462 402 864

Totalt Siikalatva

2713

2418

5131

2248

2008

4256