BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
753   SibboDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Paipis 815 806 1621 632 628 1260
002 Tallmo 948 873 1821 781 736 1517
003 Kyrkoby 1880 1834 3714 1513 1512 3025
004 Nickby 2575 2673 5248 1997 2170 4167
005 Västerskog 1197 1056 2253 955 870 1825
006 Söderkulla 3137 3223 6360 2403 2512 4915
007 Box 609 602 1211 491 498 989

Totalt Sibbo

11161

11067

22228

8772

8926

17698