BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

718   Åland Stat mgt
736   SaltvikDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Ödkarby skola 419 413 832 343 331 674
002 Rangsby skola 482 495 977 403 391 794

Totalt Saltvik

901

908

1809

746

722

1468