BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
734   SaloDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kaupungintalo 3353 3780 7133 2945 3426 6371
002 Salon lukio 4004 4395 8399 3336 3740 7076
003 Ollikkalan koulu 2149 2202 4351 1815 1875 3690
004 Tupurin koulu 2587 2695 5282 2077 2155 4232
005 Mustamäen koulu 1569 1482 3051 1214 1179 2393
006 Armfeltin koulu 2975 3163 6138 2505 2688 5193
007 Perniö 2690 2663 5353 2254 2244 4498
008 Pertteli 1981 1831 3812 1556 1467 3023
009 Kisko 819 727 1546 718 637 1355
010 Kiikala 819 738 1557 724 653 1377
011 Kuusjoki 801 733 1534 664 619 1283
012 Muurla 776 722 1498 613 592 1205
013 Suomusjärvi 611 598 1209 524 522 1046
014 Särkisalo 315 296 611 283 264 547

Totalt Salo

25449

26025

51474

21228

22061

43289