BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
738   SaguDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Sauvo 1276 1232 2508 1048 1024 2072
002 Karuna 231 205 436 194 174 368

Totalt Sagu

1507

1437

2944

1242

1198

2440