BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
783   SäkyläDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Säkylä 2419 2544 4963 2047 2155 4202
002 Köyliö 837 790 1627 710 676 1386

Totalt Säkylä

3256

3334

6590

2757

2831

5588