BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
704   RuskoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Rusko 2221 2256 4477 1691 1749 3440
002 Vahto 956 947 1903 753 747 1500

Totalt Rusko

3177

3203

6380

2444

2496

4940