BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
702   RuovesiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 1311 1415 2726 1143 1238 2381
002 Murole-Pekkala 332 282 614 297 242 539
003 Visuvesi 258 231 489 218 202 420
004 Väärinmaja 180 159 339 158 143 301

Totalt Ruovesi

2081

2087

4168

1816

1825

3641