BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
694   RiihimäkiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kansalaisopisto 2409 2649 5058 2157 2404 4561
002 Hyria Riihimäki 1330 1362 2692 1103 1208 2311
003 Uramo 1640 1670 3310 1327 1378 2705
004 Peltosaaren koulu 1419 1371 2790 1240 1168 2408
005 Herajoen koulu 1530 1355 2885 1177 1078 2255
006 Lasitehtaan koulu 1886 1899 3785 1506 1559 3065
007 Istuinkiven liikuntahalli 2060 2087 4147 1639 1710 3349
008 Patastenmäen koulu 1996 1988 3984 1505 1492 2997

Totalt Riihimäki

14270

14381

28651

11654

11997

23651