BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
680   ResoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta-pohjoinen 5835 6349 12184 4935 5498 10433
002 Itäinen 1395 1404 2799 1089 1098 2187
003 Eteläinen 2183 2158 4341 1736 1727 3463
004 Läntinen 2860 2701 5561 2245 2122 4367

Totalt Reso

12273

12612

24885

10005

10445

20450