BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
689   RautjärviDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Rautjärvi 456 411 867 414 370 784
002 Simpele 1106 1117 2223 987 999 1986

Totalt Rautjärvi

1562

1528

3090

1401

1369

2770