BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
624   PyttisDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Broby-Heinlax 1716 1749 3465 1389 1391 2780
002 Kyrkonejden 854 814 1668 732 676 1408

Totalt Pyttis

2570

2563

5133

2121

2067

4188