BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
615   PudasjärviDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Ervasti-Jaurakka-Puhos 337 236 573 285 201 486
002 Hetekylä-Kipinä 293 212 505 236 161 397
003 Kurenala 2628 2566 5194 2118 2102 4220
004 Sarakylä 203 164 367 192 142 334
005 Siurua 191 130 321 182 111 293
006 Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski 405 326 731 340 261 601

Totalt Pudasjärvi

4057

3634

7691

3353

2978

6331