BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
595   PielavesiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pohjoinen alue 310 245 555 265 204 469
002 Kirkonkylä 1439 1428 2867 1205 1215 2420
003 Säviä 454 389 843 400 330 730

Totalt Pielavesi

2203

2062

4265

1870

1749

3619