BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
593   PieksämäkiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta A 1804 2024 3828 1568 1823 3391
002 Keskusta B 1950 2176 4126 1696 1914 3610
003 Kontiopuisto 1525 1446 2971 1291 1231 2522
004 Läntinen 2023 1961 3984 1699 1683 3382
005 Jäppilä 740 671 1411 646 578 1224
006 Virtasalmi 505 446 951 438 384 822

Totalt Pieksämäki

8547

8724

17271

7338

7613

14951