BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
592   PetäjävesiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 1370 1321 2691 1137 1072 2209
002 Kintaus 507 482 989 365 336 701

Totalt Petäjävesi

1877

1803

3680

1502

1408

2910