BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
599   PedersöreDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Lepplax 357 333 690 211 199 410
002 Kållby 701 642 1343 487 471 958
003 Edsevö 270 253 523 213 196 409
004 Forsby 250 239 489 198 173 371
005 Sundby 180 167 347 148 136 284
006 Bennäs 594 556 1150 438 439 877
007 Kyrkoby 1067 1009 2076 776 748 1524
008 Ytteresse 937 869 1806 610 565 1175
009 Överesse 540 527 1067 425 435 860
010 Lappfors 155 147 302 134 118 252
011 Nederpurmo 348 328 676 272 258 530
012 Lillby 260 237 497 199 194 393
013 Överpurmo 108 96 204 91 78 169

Totalt Pedersöre

5767

5403

11170

4202

4010

8212