BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
580   ParikkalaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kangaskylä 1103 1168 2271 954 1031 1985
002 Särkisalmi 534 493 1027 468 452 920
003 Saari 496 458 954 455 400 855
004 Uukuniemi 174 144 318 156 131 287

Totalt Parikkala

2307

2263

4570

2033

2014

4047