BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
445   PargasDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pargas 6105 6149 12254 4931 5086 10017
002 Nagu 674 689 1363 589 578 1167
003 Korpo 409 386 795 361 341 702
004 Houtskär 264 243 507 239 213 452
005 Iniö 98 90 188 87 83 170

Totalt Pargas

7550

7557

15107

6207

6301

12508