BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
578   PaltamoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 1337 1281 2618 1162 1103 2265
002 Kontiomäki 285 278 563 237 219 456

Totalt Paltamo

1622

1559

3181

1399

1322

2721