BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
635   PälkäneDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kostianvirran pohjois- ja länsipuoli 988 1041 2029 822 872 1694
002 Kostianvirran etelä- ja itäpuoli 1227 1211 2438 976 966 1942
003 Luopioinen 753 686 1439 664 616 1280
004 Aitoo 281 262 543 228 221 449

Totalt Pälkäne

3249

3200

6449

2690

2675

5365