BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
563   OulainenDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta 1713 1805 3518 1420 1540 2960
002 Läntinen 1074 1076 2150 796 810 1606
003 Itäinen 738 690 1428 583 529 1112

Totalt Oulainen

3525

3571

7096

2799

2879

5678