BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
562   OrivesiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Orivesi pohjoinen 2605 2815 5420 2142 2382 4524
002 Orivesi eteläinen 1388 1295 2683 1120 1075 2195
003 Orivesi itäinen 447 440 887 394 383 777

Totalt Orivesi

4440

4550

8990

3656

3840

7496