BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
895   NystadDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskikaupunki 2085 2145 4230 1862 1917 3779
002 Hakametsä 1659 1403 3062 1434 1223 2657
003 Saarnisto 1800 1775 3575 1479 1471 2950
004 Lokalahti 505 473 978 420 385 805
005 Pyhämaa 308 289 597 287 246 533
006 Kalanti 1583 1458 3041 1249 1177 2426

Totalt Nystad

7940

7543

15483

6731

6419

13150