BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
740   NyslottDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kaupungintalo 1085 1337 2422 994 1233 2227
002 Kallislahti 352 312 664 305 266 571
003 Keskikaupunki 953 1257 2210 902 1198 2100
004 Hernemäki 1668 2193 3861 1492 2010 3502
005 Nätki 1533 1402 2935 1324 1224 2548
006 Mertala 1114 1175 2289 955 1007 1962
007 Pihlajaniemi 837 852 1689 682 677 1359
008 Haka-alue 666 639 1305 583 572 1155
009 Kellarpelto 1465 1433 2898 1180 1184 2364
010 Nojanmaa 1763 1744 3507 1461 1432 2893
011 Savonranta 416 346 762 387 318 705
012 Anttola 767 681 1448 608 550 1158
013 Kerimäki 1714 1724 3438 1472 1480 2952
014 Punkaharju 1613 1529 3142 1388 1346 2734

Totalt Nyslott

15946

16624

32570

13733

14497

28230