BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
893   NykarlebyDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Nykarleby 988 1028 2016 826 886 1712
002 Kyrkoby 902 884 1786 675 675 1350
003 Kovjoki 124 113 237 96 86 182
004 Markby 54 60 114 46 48 94
005 Socklot 275 250 525 204 164 368
006 Ytterjeppo 90 74 164 69 60 129
007 Hirvlax 279 273 552 232 225 457
008 Munsala 505 426 931 400 337 737
009 Pensala 134 129 263 110 102 212
010 Jeppo 509 407 916 407 316 723

Totalt Nykarleby

3860

3644

7504

3065

2899

5964