BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
545   NärpesDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pjelax 214 196 410 177 151 328
002 Böle 254 234 488 206 187 393
003 Finby 659 608 1267 530 490 1020
004 Näsby 915 977 1892 743 805 1548
005 Kåtnäs 481 490 971 380 407 787
006 Kalax 217 223 440 182 164 346
007 Nämpnäs 232 187 419 189 147 336
008 Norrnäs 136 131 267 119 108 227
009 Rangsby 140 125 265 115 104 219
010 Töjby 206 192 398 174 165 339
011 Yttermark 515 430 945 410 356 766
012 Övermark 528 517 1045 453 431 884
013 Pörtom 412 374 786 356 330 686

Totalt Närpes

4909

4684

9593

4034

3845

7879