BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
529   NådendalDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta-Luonnonmaa 2779 3197 5976 2404 2817 5221
002 Ruona-Viluluoto 894 1018 1912 742 886 1628
003 Karvetti-Tammisto 987 1016 2003 809 843 1652
004 Pohjoinen 2658 2771 5429 2049 2175 4224
005 Merimasku 881 846 1727 705 684 1389
006 Rymättylä 1063 994 2057 897 847 1744
007 Velkua 235 234 469 191 202 393

Totalt Nådendal

9497

10076

19573

7797

8454

16251