BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
500   MuurameDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Muuramen pohjoinen 2373 2303 4676 1726 1764 3490
002 Muuramen eteläinen 2004 1911 3915 1568 1523 3091
003 Kinkomaa 897 942 1839 633 677 1310

Totalt Muurame

5274

5156

10430

3927

3964

7891