BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
494   MuhosDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pohjoinen 998 938 1936 678 606 1284
002 Eteläinen 3535 3438 6973 2637 2630 5267

Totalt Muhos

4533

4376

8909

3315

3236

6551