BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
489   MiehikkäläDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Muurikkala 152 141 293 131 122 253
002 Saivikkala 479 454 933 432 408 840
003 Suur-Miehikkälä 334 289 623 294 253 547

Totalt Miehikkälä

965

884

1849

857

783

1640