BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
481   MaskuDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta 3561 3446 7007 2699 2680 5379
002 Lemu 1323 1286 2609 1029 997 2026

Totalt Masku

4884

4732

9616

3728

3677

7405