BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
475   MalaxDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Bergö 255 201 456 213 177 390
002 Yttermalax 1008 1032 2040 825 826 1651
003 Övermalax 831 779 1610 685 624 1309
004 Långåminne 130 110 240 108 93 201
005 Petalax-Nyby 498 491 989 425 410 835
006 Norra Pörtom 88 72 160 77 65 142

Totalt Malax

2810

2685

5495

2333

2195

4528