BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
505   MäntsäläDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Mäntsälä eteläinen 1436 1523 2959 1156 1251 2407
002 Mäntsälä läntinen 2533 2525 5058 1893 1943 3836
003 Mäntsälä itäinen 2242 2356 4598 1767 1913 3680
004 Numminen 812 759 1571 645 596 1241
005 Ohkola 1148 1135 2283 841 832 1673
006 Arola 512 465 977 399 355 754
007 Saari 590 560 1150 452 450 902
008 Sälinkää 796 714 1510 648 564 1212
009 Sääksjärvi 420 368 788 318 288 606

Totalt Mäntsälä

10489

10405

20894

8119

8192

16311