BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
435   LuhankaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 164 134 298 154 128 282
002 Tammijärvi 210 194 404 183 170 353

Totalt Luhanka

374

328

702

337

298

635