BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
434   LovisaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Lovisa centrum 831 988 1819 733 897 1630
002 Harjurinne 1524 1600 3124 1294 1367 2661
003 Valkom 704 599 1303 611 511 1122
004 Märlax 456 452 908 408 391 799
005 Skinnarby 198 180 378 169 152 321
006 Hardom 230 220 450 198 179 377
007 Pernå kyrkoby 432 425 857 353 351 704
008 Forsby 825 787 1612 656 627 1283
009 Isnäs 318 288 606 265 240 505
010 Sarvsalö 80 77 157 79 66 145
011 Strömfors norra 251 199 450 219 178 397
012 Strömfors kyrkoby 320 322 642 280 276 556
013 Strömfors södra 656 631 1287 531 502 1033
014 Liljendal 553 525 1078 444 441 885

Totalt Lovisa

7378

7293

14671

6240

6178

12418