BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
433   LoppiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Lopenkylä 1623 1591 3214 1355 1372 2727
002 Läyliäinen 1095 949 2044 866 780 1646
003 Topeno 332 286 618 282 253 535
004 Launonen 991 951 1942 766 713 1479

Totalt Loppi

4041

3777

7818

3269

3118

6387