BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
444   LojoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Gerknäs Kyrkstad 2093 2025 4118 1764 1697 3461
002 Maksjoki 2527 2551 5078 2004 2026 4030
003 Ojamo-Rantakantti 2729 2964 5693 2240 2546 4786
004 Metsola-Keskilohja 2778 2803 5581 2108 2171 4279
005 Vendelä 2423 2393 4816 1920 1874 3794
006 Moisio 2369 2923 5292 2077 2648 4725
007 Karislojo 667 654 1321 532 550 1082
008 Paloniemi-Routio 1769 1733 3502 1498 1467 2965
009 Muijala 1760 1693 3453 1391 1304 2695
010 Sammatti 806 824 1630 629 630 1259
011 Nummi 1473 1387 2860 1212 1144 2356
012 Pusula 1338 1365 2703 1127 1144 2271

Totalt Lojo

22732

23315

46047

18502

19201

37703