BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
430   LoimaaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Yhteiskoulu 1830 1935 3765 1513 1620 3133
002 Keskuskoulu 1827 2124 3951 1577 1843 3420
003 Hirvikoski 1974 1818 3792 1659 1514 3173
004 Alastaro 1529 1385 2914 1292 1161 2453
005 Mellilä 637 538 1175 538 453 991

Totalt Loimaa

7797

7800

15597

6579

6591

13170